Opgaver

Jeg udstiller gerne på din virksomhed eller udsmykker jeres lokaler. Har udstillet på flere virksomheder og biblioteker.

Der er flere tusinde fotos at vælge i mellem. Motiverne er mange – natur, arkitektur, stilleben, street art, trafik og veje samt meget andet – fra mange lande. Også manipuleret fotos trykt på aluminiumsplader.

Tilbyder også fotos til andre fagblade, årsrapporter og artikler.
Jeg tilbyder fotografering på konferencer, kurser og andre fotoopgaver.
Jeg har leveret fotos til forsiden af tidskriftet Trafik & Veje, i alt 47 fotos.
Jeg har i perioden 2015-21 været fotograf på 2-dags konferencen Vejforum.
Jeg har leveret fotos til tre vej- og trafikfaglige rapporter i Fredensborg Kommune.
Jeg har solgt fotos til flere private firmaer.

Fra trafikrapport til Fredensborg Kommune